Հոկտեմբեր ամսվա աշխատանքներն ու նախագծերն առաջին դասարանում

Նախագծային աշխատանքները

Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը

Սովորողների հետ երկրորդ ամսում սկսում ենք բառուսուցում: Սկսում ենք սար բառից: Շարունակում են  թթու բառով, քանի որ Թթուդրիկի ծեսին ենք պատրաստվում : : Քննարում , թե որտեղ կան սարեր երկնքում, թե Երկիր մոլորակի վար: Բառը գրում են համակարգչում, նկարւմ աստղեր, ամպեր, որոնց աչքերն իրենց սովորած տառերից են:  Շարունակվում է <<Բարև, ես…>> նախագիծը, իրականացվում է <<Տիեզերք>> և <<Խնկոյանական>> նախագծերը:

Տիեզերք նախագիծ -այս նախագծը հնարավորություն կտա սովորողներին ճանաչել տեսանելի և անտեսանելի տիեզերքը, ծանոթանալ Երկիր մոլորակից դուրս գոյություն անեցող մարմիններին, նպաստել մոլորակի պահպանմանը:

Թեմա`

Տիեզերք. Երկիր Մոլորակ

Ընդհանուր նպատակներ՝ տիեզերքի մասին գիտելիքների ձևավորում և զարգացում, միջավայրի ճանաչողություն:

Ընդհանուր խնդիրներ՝

 • Սովորողների աշխարհաճանաչողության զարգացում
 • Սովորողների ակտիվ գործունեություն և նախագծի ընթացքի ստեղծական միջամտություն
 • Բնական, կենսականմիջավայրի ուսումնասիրություն
 • Դիտումներ/դիտարկումներ/կատարելու, դրանքդասավորելու, համադրելու, մշակելուհմտություններիձևավորում
 • Երկրային,  երկնային երևույթները դիտարկելու  / դիտելու/և գրանցելու տեխնոլոգիայի մշակում
 • Համադրելու , վերլուծելու, քննարկելու, մեկնաբանելու, եզրակացություններ անելու  ունակությունների ձևավորում և զարգացում
 • Աշխատանքային խմբերի ձևավորում /անհատական, խմբային, դասարանական/
 • Կատարվելիք աշխատանք իընթացիկ փուլեր
 • Ժամանակացույց /ըստփուլերիևամբողջական/
 • Մեթոդների ընտրություն
 • Անհրաժեշտ ՏՀՏ միջոցների կիրառում /ըստ տարիքային առանձնահատկության/
 • Անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր
 • Տեխնոլոգիական գիտելիքների ձևավորում, զարգացում, կիրառում, ցուցադրում
 • Աշխատանքային գործունեության արդյունքում բազմազան ուսումնական նյութերի ստեղծում

Ընթերցանության Նյութեր

Հեքիաթներ՝ Արևն ու Լուսինը /հեքիաթների շարք/ ,

Քամին ու արևը,

Հովհաննես Թումանյան <<Ճամփորդներ>>,  հեքիաթ, <<Շունը>> բանաստեղծություն,  /Ոսկեփորիկ, էջ7/

Աթաբեկ Խնկոյան <<Փեսացու Մուկը>>

Հանելուկները, տիեզերական թեմաներով `այստեղ 

Երգ-երաժշտություն  /«Արև’, արև եկ-եկ»  երգերի շարք/, կրկնում ենք

Սովորում-խաղում  են  բանաստեղծություններ՝ Աթաբեկ Խնկոյան <<Առավոտը գյուղում>>

Մաթեմատիկա

Խմբավորումներ  / ըստ որոշակի հատկանիշի/, զույգերի կազմում,  անընդհատ և  դիսքրետ մեծություններ`մեծ և փոքր , շատ-քիչ, երկար- կարճ, հաստ- բարակ, աջ-ձախ,առաջ –հետ, վերև-ներքև, գտնում են առարկաների, երևույթների տարբերությունը: /Smart դասեր/ Բնագիտական փորձ, խաղեր , համաչափության և օրինաչափության  խաղ-դաս /SMART/:

Զրույց-քննարկումգիշերվաևցերեկվամասին:

Տեխնոլոգիա.  Նկարում են իրենց մոլորակը, գիշերն ու ցերեկը, արևն ու լուսինը: Այնուհետև գունավոր թղթերով պատրաստում են երկինքը օրվա որևէ ժամին /գիշեր, ցերեկ/ սոսնցձում են ստվարաթղթին…

Ես և շրջակա աշխարհը. Սովորողները կատարում են դիտարկում և արդյունքների մասին պատմում, քննարկում ընկերների հետ:

Մեդիատեխնոլոգիա.  Նկարում են  լուսինն ու աստղերը Pait-ով:

Ճամփորդություն կրթահամալիրի Մեդիակենտրոնի աստղացուցարան:

Նախատեսում ենք իրականացնել Թթուդրիկի ծեսը հոկտեմբերի 31-ին:

Այս ամսվա արդյունքների ամփոփում

Բարև, ես…

Արևն ու Լուսինը

Ուշադիր լսեք մեր հեքիաթը

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Փոխել )

Connecting to %s