Հոկտեմբերի 15-ից 25-ի աշխատանքային պլան

Հոկտեմբերի 15

Արևմտյան դպրոց պարտեզ

 • Սովորողների դիտարկում, առաջին մակարդակի գնահատում /5տարեկաններ, առաջին դասարան/

Հոկտեմբերի 16

 • Քոլեջ -Ն/դ հոգեբանություն
 • Արևելյան դպրոց պարտեզ

Առաջնային գնահատման ներկայացված սովորողների դիտարկում

 • Մանկավարժական աշխատողների պարապմունք

Հոկտեմբերի 17

 • Քոլեջ -Ն/դ հոգեբանություն-նախագծային աշխատանք
 • Քոլեջ-Կոնֆլիկտերի, փոփոխությունների, սթրեսների կառավարում
 • Միջին դպրոց-առաջնային գնահատում

Հոկտեմբերի 18

 • Քոլեջ-Արատաբանություն, Հատուկ մանկավարժություն
 • Քոլեջ-նախակրթարան
 • Քոլեջ- Ղեկավարման հոտություններ, սպասարկման էթիկա
 • Ավագ դպրոց-առաջնային գնահատում

Մեդիաուրբաթ Շարունակել կարդալ

Advertisements

«ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍԹՐԵՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»-մոդուլ

<<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիր

Քոլեջ-Զբոսաշրջության բաժին

Դասավանդվող առարկան՝ «ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍԹՐԵՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»


-ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՍԹՐԵՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ-Մոդուլ, թեմատիկ պլան

Կոնֆլիկտ: Կոնֆլիկտաբանություն: Կոնֆլիկտների դասակարգում

download.jpgԿոնֆլիկտներն ուսումնասիրվել են  տարբեր մասնագիտությունների շրջանակներում: Այժմ ևս ուսումնասիրվում է օրինակ՝ կառավարման, մենեջմենթի, հոգեբանության և այլ մասնագիտությունների կոնտեքստում:

Կոնֆլիկտի բազում սահմանումներ կան: Դրանցից է.

Կոնֆլիկտը դա հակադիր շահերի, հայացքների, ձգտումների բախում է, ընդհարում, պայքարի հասցնող տարակարծություն և սուր վեճ։

Մարդկային պատմության բոլոր ժամանակներում էլ եղել են տարատեսակ կոնֆլիկտներ որոնք իրենց ազդեցությունն են ունեցել այդ պատմության ձևավորման հարցում: Կոնֆլիկտներն ուսումնասիրելով կարող ենք նկատենլ, որ  վտանգավորը ոչ թե դրանց առաջացումն է եղել, այլ կառավարումը: Հենց վերջինս էլ հիմք է հանդիսացել կոնֆլիկտաբանության ձևավորման համար, որպես առանձին գիտություն: Այնդասվում է  երիտասարդ գիտությունների շարքին և զբաղվում է հասուն «դատողության» և մեծ էներգիա, ջանք պահանջող երևույթների ուսումնասիրմամբ: Կոնֆլիկտաբանությունը պատասխանում է այն հարցերին, թե ինչու են առաջանում կոֆնլիկտները կամ ինչպես են զարգանում, ինչպես կարելի է կառավարել դրանք:  Ընդ որումայն աշխատում է ինչպես տեսական մակարդակումայնպես էլգործնականկոնֆլիկտաբանությունը առաջին գիտական մոտեցումն էորը փորձում է մարդկային փոխհարաբերությունների ամենաբարդ և անլուծելի թվացող դրսևորումները փոխակերպել առողջ և ներդաշնակ փոխհարաբերությունների: Կոնֆլիկտաբանները կոնֆլիկտըը սահմանում են այսպես.  ցանկացած իրավիճակորում սոցիալական իրականության սուբյեկտներըլինեն առանձին անհատներխմբերխոշոր կազմակերպություններպետություններպետությունների միավորումներհամարում ենոր ունեն իրար հակասող նպատակներընկալում են դիմացինինորպես հակառակորդև դիմում են ցանկացած գործողությանիրենց նպատակներին հասնելու համարընդհուպ մինչև հակառակորդին ոչնչացնելըորակվում էորպես կոնֆլիկտ:  Շարունակել կարդալ

Խաղ-ալիք նախակրթարանի համար

Նախագծի անունը՝ Խաղ-ալիք

Աշխատանքային խումբը-Քոլեջ, Ն_դ դաստիարակներ

Առարկա Ն-դ հոգեբանություն

Նպատակը-Ուսանողներին կենտրոնացնել նախադպրացական տարիքի երեխայի հոգեկանի զարգացման վրա:

Աշխատանքի ընթացք-Յուրաքանչյուր իմացական գործընթաց ուսումնասերելուց, գործնական պարապմունքն անելուց հետո յուրաքանչյուր ուսանողհորինում է մեկ խաղ, որը նախակրթարանում կարելի է խաղալ: Միասին մշակում և հավաքում ենք աշխատանքները՝ ստանալով փոքրիկ խաղերի ձեռնարկ

Արդյունք-Ունենալ էլ. գիրք, որը կօգնի դաստիարակին կազմակերպել զարգանող խաղեր:

2019-2020 ուսումնական տարի-Նախադպրոցական տարիքի հոգեբանություն

IMG_20190426_104309Նախադպրոցական հոգեբանության մոդուլ

Նախադպրոցական հոգեբանություն

Առարկային վերաբերվող նյութերի շարք՝

Նախադպրոցական կրթության հոգեբանություն

 

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր-ՔՈԼԵՋ

 

Օգոստոսի 21-29-ի աշխատակարգ

IMG_20180927_12242621.08

9։00-12։00՝

 • Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
 • Միջավայրի խնամք
 • 2019-2020 թթ․ ուսումնական տարվա նախագծերի կազմում, մշակում
 • էլ․ փաթեթներով աշխատանք

Շարունակել կարդալ

Հոգեբանի աշխատանքը կրթահամալիրում

Հոգեբանի աշխատանքը կրթահամալիրում

Աշխատանքի բնույթը՝

· Հոգեբանական աշխատանք կրտսեր դպրոցում- ինտեգրում կրթության առանձնհատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների ու դասարանական խմբերի հետ:

-Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող /ԿԱՊԿՈՒ/ սովորողի ծնողի հետ հանդիպում:

 

Նպատակը՝  սովորողների միջև փոխհարաբերությունների կարգավորում, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների ներառում:

Նպատակն իրականացնելուն ուղղված քայլեր՝

· Դասարանական խմբերի հետ հանդիպում-զրույց, ֆիլմերի դիտում , քննարկում:

· Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող/ԿԱՊԿՈՒ/ սովորողների հետ աշխատանք դասաժամերին: Սովորողի ուշադրությունը, հիշողությունը կենտրոնացնող վարժանքների, հաղորդակցումն ապահովող միջամտություններ:

· Կրթահամալիր ընդունված սաների, մասնավորապես ԿԱՊԿՈՒ սովորողների հետ անհատական և խմբային աշխատանք:

· Սովորողների իմացական հուզական գործընթացների բարելավմանն ուղղված խաղերի շարքի թարգմանություններ ու նոր էլեկտրոնային բաժնի ստեղծում: